» Majątek:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%


rok 2018
Bilans:

Majątek trwały: 133 639 800,30 zł
Majątek obrotowy: 57 114 905,73 zł
Aktywa razem: 190 754 706,03 zł

Zobowiązania krótkoterminowe: 35 431 449,04 zł
Zobowiązania długoterminowe: 357 675,01 zł
Rezerwy na zobowiązania: 23 780 946,97 zł
w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 23 689 918,27 zł
oraz pozostałe rezerwy: 90 962,70 zł
Pasywa razem: 190 754 706,03 zł

Rachunek zysków i strat:
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 88 876 511,07 zł
Strata ze sprzedaży: 38 924 165,02 zł
Strata netto: 17 287 352,50 zł

Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2018r.:
 • Uchwała Nr 4/06/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.


 • rok 2017
  Bilans:

  Majątek trwały: 144 447 679,55 zł
  Majątek obrotowy: 35 465 113,73 zł
  Aktywa razem: 179 912 793,28 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 11 339 130,51 zł
  Zobowiązania długoterminowe: -
  Rezerwy na zobowiązania: 21 731 524,41 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 21 701 619,11 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 25 118,30 zł
  Pasywa razem: 179 912 793,28 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 94 344 877,88 zł
  Strata ze sprzedaży: 22 899 860,90 zł
  Strata netto: 72 361,68 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2017r.:
 • Uchwała Nr 4/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.


 • rok 2016
  Bilans:

  Majątek trwały: 132 762 561,87 zł
  Majątek obrotowy: 38 849 761,28 zł
  Aktywa razem: 171 612 323,15 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 11 923 717,22 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 345 057,78 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 22 327 986,78 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 21 999 494,56 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 301 892,22 zł
  Pasywa razem: 171 612 323,15 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 89 765 481,85 zł
  Strata ze sprzedaży: 16 326 824,03 zł
  Zysk netto: 3 697 130,10 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2016r.:
 • Uchwała Nr 5/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.


 • rok 2015
  Bilans:

  Majątek trwały: 148 267 982,83 zł
  Majątek obrotowy: 42 636 098,72 zł
  Aktywa razem: 190 904 081,55 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 54 004 024,45 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 1 757 718,78 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 19 900 027,85 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 19 557 798,35 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 341 287,50 zł
  Pasywa razem: 190 904 081,55 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 89 263 782,58 zł
  Strata ze sprzedaży: 403 459,91 zł
  Zysk netto: 1 374 065,60 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2015r.:
 • Uchwała Nr 3/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.


 • rok 2014
  Bilans:

  Majątek trwały: 89 438 012,93 zł
  Majątek obrotowy: 26 296 241,28 zł
  Aktywa razem: 115 734 254,21 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 15 924 599,06 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 3 698 069,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 18 627 126,36 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 18 351 587,36 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 274 159,00 zł
  Pasywa razem: 115 734 254,21 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 86 462 478,87 zł
  Strata ze sprzedaży: 2 143 347,18 zł
  Zysk netto: 144 281,64 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2014r.:
 • Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.


 • rok 2013
  Bilans:

  Majątek trwały: 88 064 391,21 zł
  Majątek obrotowy: 12 716 077,28 zł
  Aktywa razem: 100 780 468,49 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 9 288 493,89 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 47 200,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 18 371 483,37 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 18 096 813,43 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 274 159,00 zł
  Pasywa razem: 100 780 468,49 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody 2013 r. netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 88 661 928,75 zł
  Strata ze sprzedaży: 471 025,07 zł
  Zysk netto: 1 816 647,25 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2013r.:
 • Uchwała Nr 3/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.


 • rok 2012
  Bilans:

  Majątek trwały: 93 923 459,78 zł
  Majątek obrotowy: 11 155 226,92 zł
  Aktywa razem: 105 078 686,70 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 17 011 254,47 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 70 800,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 18 102 859,90 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 17 828 306,60 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 274 159,00 zł
  Pasywa razem: 105 078 686,70 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody 2012 r. netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 83 148 940,03 zł
  Strata ze sprzedaży: 2 698 393,81 zł
  Strata netto: 2 163 279,42 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2012r.:
 • Uchwała Nr 5/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012.


 • rok 2011
  Bilans:

  Majątek trwały: 58 561 819,75 zł
  Majątek obrotowy: 10 798 268,73 zł
  Aktywa razem: 69 360 088,48 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 10 780 970,49 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 1 552 215,50 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 20 470 989,57 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 16 478 115,00 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 3 992 874,57 zł
  Pasywa razem: 69 360 088,48 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody 2011 r. netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 77 915 331,74 zł
  Strata ze sprzedaży: 3 588 330,06 zł
  Strata netto: 2 682 873,41 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2011r.:
 • Uchwała Nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2011.


 • rok 2010
  Bilans:

  Majątek trwały: 55 325 772,78 zł
  Majątek obrotowy: 12 420 688,92 zł
  Aktywa razem: 67 746 461,70 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 10 459 939,73 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 4 966 465,50 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 19 317 250,28 zł
  w tym rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne: 15 242 883,00 zł
  oraz pozostałe rezerwy: 4 074 367,28 zł
  Pasywa razem: 67 746 461,70 zł

  Rachunek zysków i strat:
  Przychody 2010 r. netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 73 193 905,13 zł
  Strata ze sprzedaży: 892 920,05 zł
  Zysk netto: 69 201,85 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2010r.:
 • Uchwała Nr 18/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2010.


 • rok 2009
  Bilans:

  Majątek trwały: 52 692 190,53 zł
  Majątek obrotowy: 20 272 377,41 zł
  Aktywa razem: 72 964 567,94 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 17 918 490,23 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 4 322 167,50 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 14 368 847,98 zł

  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 68 688 686,50 zł
  Strata ze sprzedaży: 826 150,81 zł
  Zysk netto: 323 032,41 zł

  Sposób pokrycia straty lub podziału zysku za 2009r.:
 • Uchwała Nr 7/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. z dnia 23 czerwca 2010roku w sprawie pokrycia straty w roku 2009.
  Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Częstochowy:
 • Zarządzenie nr 1542/08 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31.12.2008r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim Spółce - MPK w Częstochowie Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy AL. Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa.
 • Zarządzenie nr 1929/09 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 01.07.2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1542/08 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31.12.2008r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim Spółce - MPK w Częstochowie Spółka z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy Al. Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa.
 • Zarządzenie nr 2059/09 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 25.08.2009r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim Spółce - MPK w Częstochowie Spółka z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa.
 • Zarządzenie nr 2277/09 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30.12.2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2059/09 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 25.08.2009r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim Spółce - MPK w Częstochowie Spółka z o.o., z siedzibą w Częstochowie przy Al. Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa.
 • Umowa wykonawcza na świadczenie usług przewozowych dotycząca realizacji zadania własnego Miasta Cżęstochowy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z dnia 02.12.2009r.
 • Rekompensata finansowa z Urzędu Miasta Częstochowy na realizację zadań przewozowych w 2009r. wyniosła 27 160 120 zł (na podstawie ksiąg rachunkowych).


 • rok 2008
  Bilans:

  Majątek trwały: 49 166 416,77 zł
  Majątek obrotowy: 7 694 395,97 zł
  Aktywa razem: 56 860 812,74 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 8 644 667,43 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 1 016 300,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 142 487,31 zł

  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 46 198 522,42 zł
  Strata ze sprzedaży: 20 797 560,71 zł
  Strata netto: 19 553 870,61 zł

  Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Częstochowy:
 • Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 18.03.2008r. w sprawie kwoty dopłaty do kapitału rezerwowego w wysokości 14 850 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty finansowej spowodowanej zastosowaniem ulg uprawniających do ulgowych przejazdów zbiorową komunikacja miejską w 2008 roku


 • rok 2007
  Bilans:

  Majątek trwały: 49 182 755,18 zł
  Majątek obrotowy: 14 221 602,65 zł
  Aktywa razem: 63 404 357,83 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 10 344 675,25 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 2 558 600,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 106 334,31 zł

  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 45 633 700,48 zł
  Strata ze sprzedaży: 18 945 512,90 zł
  Strata netto: 16 829 586,02 zł

  Sposób pokrywania strat:
 • Uchwała Nr 4/2008 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 24.06.2008r. -> Uchwała 4/2008

  Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Częstochowy:
 • Uchwała Nr 1/03/2007 w sprawie wysokości i terminów dopłat do kapitału rezerwowego z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie odbytego 16.03.2007r. w kwocie 15 900 000,00 zł.
 • Uchwała Nr 17/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 12.10.2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 600 000,00 zł
 • Uchwała Nr 18/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 31.12.2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 745 000,00 zł (aport)
 • Uchwała Nr 19/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 31.12.2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 692 000,00 zł (aport)


 • rok 2006
  Bilans:

  Majątek trwały: 48 562 825,05 zł
  Majątek obrotowy: 17 238 451,17 zł
  Aktywa razem: 65 801 276,22 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 9 527 738,05 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 5 349 800,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 82 215,18 zł

  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 47 026 537,37 zł
  Strata ze sprzedaży: 15 083 243,47 zł
  Strata netto: 13 368 196,02 zł

  Sposób pokrywania strat:
 • Uchwała Nr 6/2007 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 29.06.2007r. -> Uchwała 6/2007

  Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Częstochowy:
 • Uchwała Nr 1/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 31.01.2006r. w kwocie 15 000 000,00 zł na 2006r.
 • Uchwała Nr 8/2006 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 03.07.2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 308 000,00 zł


 • rok 2005
  Bilans:

  Majątek trwały: 30 910 051,91 zł
  Majątek obrotowy: 24 551 790,61 zł
  Aktywa razem: 55 461 842,52 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 7 256 728,17 zł
  Zobowiązania długoterminowe: 0,00 zł
  Rezerwy na zobowiązania: 276 732,72 zł

  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 45 072 217,22 zł
  Strata ze sprzedaży: 16 472 876,14 zł
  Strata netto: 15 862 667,16 zł

  Sposób pokrywania strat:
 • Uchwała Nr 4/2006 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 22.06.2006r. -> Uchwała 4/2006

  Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Częstochowy:
 • Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 23.03.2005r. w kwocie 15 000 000 zł na 2005r. (podana już w dopisce do pisma z 04.01.2005r.)
 • Uchwała Nr 9/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 13.12.2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10 596 871 zł


 • rok 2004
  Bilans:

  Aktywa razem: 44 880 936,90 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 6 455 276,60 zł

  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 45 720 978,01 zł

  Strata netto: 14 869 914,59 zł

  Sposób pokrywania strat:
 • Uchwała Nr 6/2005r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 21.06.2005r.

  Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Częstochowy:
 • Uchwała Nr 1/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 20.02.2004r. w kwocie 15 700 000 zł na 2004r.


 • rok 2003
  Bilans:

  Aktywa razem: 47 948 180,15 zł

  Zobowiązania krótkoterminowe: 9 696 387,71 zł

  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 44 837 348,87 zł

  Strata netto: 16 275 000,84 zł

  Sposób pokrywania strat:
 • Uchwała Nr 6/2004 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 17.06.2004r.

  Pomoc publiczna udzielona przez Urząd Miasta Częstochowy:
 • Uchwała Nr 25/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 30.10.2003 r. w kwocie 12 217 143,00 zł na 2003r.
 • Uchwała Nr 26/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK w Częstochowie Spółka z o. o. z dnia 30.10.2003 r. w kwocie 4 633 029,00 zł na 2003r.
 •  

  informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
  data ostatniej aktualizacji: 2019-08-06 08:40:23 
  rejestr zmian
  statystyka odwiedzin: 6685