BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Przedmiot działalności:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Przedmiotem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka akcyjna (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

 1. 25.62.Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
 2. 33.11.Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
 3. 33.12.Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
 4. 33.14.Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 5. 33.17.Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 6. 33.19.Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
 7. 33.20.Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
 8. 38.11.Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 9. 42.12.Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
 10. 42.21.Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
 11. 42.22.Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
 12. 43.11.Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 13. 43.12.Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 14. 43.21.Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 15. 43.29.Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 16. 43.99.Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 17. 45.19.Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 18. 45.20.Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 19. 45.31.Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 20. 45.32.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 21. 45.40.Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
 22. 46.71.Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
 23. 46.77.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
 24. 47.30.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STADACH PALIW
 25. 47.78.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 26. 47.99.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
 27. 49.31.Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI PODMIEJSKI
 28. 49.39.Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
 29. 49.41.Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 30. 52.21.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
 31. 55.20.Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
 32. 55.30.Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
 33. 58.14.Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 34. 58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 35. 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 36. 71.20.B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 37. 73.12.D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
 38. 77.12.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 39. 77.32.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
 40. 77.33.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
 41. 77.39.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 42. 81.29.Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
 43. 82.19.Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
 44. 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 45. 85.53.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
 46. 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 47. 95.12.Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
 48. 95.21.Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
 49. 95.22.Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
 

informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-14 12:56:41 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 6297