BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Rejestry i archiwa:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%


Typ
Nazwa
Sposób udostępniania
Rejestr
Osób ujawnionych bez biletu w pojazdach MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
Dział Obsługi Pasażera z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1,2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
Rejestr
Osób, którym wydano legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów w pojazdach MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
Dział Obsługi Pasażera z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1,2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
Rejestr
Skarg i wniosków
Sekretariat z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1,2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
Ewidencja
Pracowników zatrudnionych w MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1,2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
Archiwum
Archiwum zakładowe w MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1,2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
 

informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-01 10:00:00 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 6151