BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Struktura własnościowa:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Gmina Miasto Częstochowa jest jedynym akcjonariuszem Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka akcyjna
Akcje Spółki objęte zostały przez Gminę Miasto Częstochowa w liczbie 164.067 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości 164.067.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

 

informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-01 10:00:00 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 7035