BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Zarząd Spółki:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Zakres działania Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka akcyjna

  1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy których dotyczy Kodeks spółek handlowych, inne przepisy powszechnie obowiązujące lub akt notarialny nie zastrzegają do kompetencji innych organów Spółki.
  2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje ją na zewnątrz, w tym w sądzie i poza sądem, zaciąga zobowiązania w imieniu Spółki w zakresie nie zastrzeżonym dla innych władz Spółki.


Skład Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka akcyjna

Zarząd Spółki jest trzyosobowy. W skład Zarządu wchodzi:

1. Mariusz Sikora - Prezes Zarządu

Oświadczenia majątkowe:


- za rok 2017 pierwsze za rok 2017 pierwsze
- za rok 2017 za rok 2017
- za rok 2018 za rok 2018
- za rok 2019 za rok 2019
- za rok 2020 za rok 2020
- za rok 2021 za rok 2021
- za rok 2022 końcowe za rok 2022
- za rok 2022 pierwsze za rok 2022
- za rok 2022 za rok 2022
- za rok 2023 za rok 2023


2. Robert Madej - Zastępca Prezesa Zarządu ds technicznych

Oświadczenia majątkowe:
- pierwsze pierwsze
- za rok 2012 za rok 2012
- za rok 2013 za rok 2013
- za rok 2014 za rok 2014
- za rok 2015 za rok 2015
- za rok 2016 za rok 2016
- za rok 2017 końcowe za rok 2017 końcowe
- za rok 2017 pierwsze za rok 2017 pierwsze
- za rok 2018 za rok 2018
- za rok 2019 za rok 2019
- za rok 2020 za rok 2020
- za rok 2021 za rok 2021
- za rok 2022 końcowe za rok 2022
- za rok 2022 pierwsze za rok 2022
- za rok 2022 za rok 2022
- za rok 2023 za rok 2023


3. Mariusz Marciński - Zastępca Prezesa Zarządu ds sprzedaży i usług

Oświadczenia majątkowe:
- pierwsze pierwsze
- za rok 2015 za rok 2015
- za rok 2016 za rok 2016
- za rok 2017 pierwsze za rok 2017 pierwsze
- za rok 2017 końcowe za rok 2017 koďż˝cowe
- za rok 2018 za rok 2018
- za rok 2019 końcowe za rok 2019 koďż˝cowe
- za rok 2019 pierwsze za rok 2019 pierwsze
- za rok 2019 za rok 2019
- za rok 2020 za rok 2020
- za rok 2021 za rok 2021
- za rok 2022 końcowe za rok 2022
- za rok 2022 pierwsze za rok 2022
- za rok 2022 za rok 2022
- za rok 2023 za rok 2023Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Zarządu Spółki niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa - link

 
 

informację wprowadził(-a): Bartosz Niepiekło 
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-06 08:01:20 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 14703