» Kapitał zakładowy:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 100 759 000,00 (sto milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.
Kapitał Zakładowy dzieli się na 100 759 (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc złotych).

 

informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
data ostatniej aktualizacji: 2019-03-15 09:50:21 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 4779