» Kapitał zakładowy:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 97 150 000,00 (osiemdziesiąt trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy) złotych.
Kapitał Zakładowy dzieli się na 97 150 (osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście piętnaście) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc złotych).

 

informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 13:40:33 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 4528