BIP - MPK w Częstochowie Sp. z o.o.
A A A A A A+ A++
    
» Kapitał Zakładowy:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 154 267 000,00 (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
Kapitał Zakładowy dzieli się na 154 267 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc złotych).

 

informację wprowadził(-a): Magdalena Boral 
data ostatniej aktualizacji: 2021-02-02 07:52:29 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 5671