BIP - MPK w Częstochowie S.A.
A A A A A A+ A++
    
» Kapitał Zakładowy:
Zoom 100%  Zoom 120%  Zoom 150%Kapitał Zakładowy Spółki wynosi: 164 067 000,00 (sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
Kapitał Zakładowy dzieli się na 164 067 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc złotych).

 

informację wprowadził(-a): Bartosz Niepiekło 
data ostatniej aktualizacji: 2023-02-17 08:07:59 
rejestr zmian
statystyka odwiedzin: 6466